Zajęcia dodatkowe

Plan zajęć dodatkowych jest dostosowany do wieku dzieci. Część zajęć jest bezpłatna, inne wymagają wniesienia dodatkowej opłaty – oznaczyliśmy je literą P.

  • Trzylatki

Logorytmika, angielski (codziennie), rytmika, chór, muzykoterapia, profilaktyka logopedyczna, sensoplastyka, chór, psychoedukacja.

  • Czterolatki

Logorytmika, angielski (codziennie), rytmika, chór, muzykoterapia, profilaktyka logopedyczna, szachy, chór, TUS (trening umiejętności społecznych), piątkowy projekt przyrodniczy ,,Opowieści o ciele’’, sensoplastyka (raz w miesiącu), psychoedukacja.

  • Pięciolatki

Logorytmika, angielski (codziennie), rytmika, chór, muzykoterapia, profilaktyka logopedyczna, szachy, chór, TUS (trening umiejętności społecznych), piątkowy projekt przyrodniczy ,,Opowieści o ciele’’, gimnastyka korekcyjna, robotyka, sensoplastyka (raz w miesiącu), psychoedukacja.

  • Sześciolatki

Logorytmika, angielski (codziennie), rytmika, chór, muzykoterapia, profilaktyka logopedyczna, szachy, chór, TUS (trening umiejętności społecznych), piątkowy projekt przyrodniczy ,,Opowieści o ciele’’, gimnastyka korekcyjna, zapasy, robotyka, sensoplastyka (raz w miesiącu), zajęcia rozwijające umiejętności psychospołeczne ,,Przyjaciele Zippiego’’ (psychoedukacja).

W przypadku trudności podstawą jest dla nas konstruktywny kontakt z rodzicami i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.