Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Nasz Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej tworzą specjaliści, którzy oferują dzieciom pomoc w sytuacjach, które wymagają profesjonalnego wsparcia. W skład zespołu wchodzą eksperci z różnych dziedzin – psycholog, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta ręki. Nieustannie podnosimy poziom naszej wiedzy i poprzez szkolenia nabywamy nowe kompetencje, które pozwalają nam jeszcze lepiej i trafniej odpowiadać na potrzeby naszych podopiecznych.

pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Raz w roku w przedszkolu realizowane są badania przesiewowe, którymi objęte są wszystkie dzieci. Dzięki temu możemy diagnozować ewentualne deficyty na bardzo wczesnym etapie, co pozwala na wdrożenie szybkiej i skutecznej terapii. W treningu samodzielnego jedzenia, w którym bierze udział grupa trzylatków, aktywnie uczestniczy logopeda.

Oprócz wiedzy i doświadczenia siłą naszego zespołu jest żywa wiara w Boga. Jesteśmy chrześcijanami, którzy modlą się o swoich podopiecznych i o mądrość, by właściwie prowadzić terapię i działania na rzecz dzieci. Wiara to dla nas źródło siły i determinacji w dążeniu do celu, jakim jest wspieranie prawidłowego rozwoju psychofizycznego naszych przedszkolaków.