W przyjaźni z Bogiem

Samuel to przedszkole chrześcijańskie. Co to znaczy?

Boża obecność inspiruje nas i wspiera w codziennej pracy. Zachęcamy dzieci, by rozmawiały z Bogiem własnymi słowami, nawiązywały z Nim osobistą relację i powierzały Mu zarówno swoje radości, jak i troski. Tak, jak prawdziwemu przyjacielowi.

w przyjaźni z Bogiem

W przyjaźni z Bogiem

Każdy dzień zaczyna się od spotkania społeczności i uwielbienia Boga. Siadamy razem z dziećmi z wszystkich grup, śpiewamy i rozmawiamy. Omawiamy czytania, tłumaczymy ich sens i wyjaśniamy, jakie mają znaczenie w naszym życiu. Jesteśmy szczęśliwi, gdy obserwujemy dzieci, które spontanicznie zabierają głos i zaczynają mówić do Boga tak, jak potrafią. Na swój sposób.

Przedstawiamy dzieciom obraz Boga, który nie wyklucza i kocha wszystkich równie silną miłością. Wszyscy jesteśmy dla Niego ważni – bez wyjątku. Modlimy się o siebie nawzajem – zarówno z dziećmi, jak i w zespole. Staramy się być dla naszych wychowanków przykładem, jak czerpać siłę z relacji z Bogiem i cieszyć się Jego obecnością.