Dzień w przedszkolu

Jak wygląda dzień w Przedszkolu Samuel?

Jego plan dostosowany jest do wieku dzieci, dlatego wygląda inaczej w przypadku 3-4 latków oraz 5-6 latków. Są jednak aktywności, w których dzieci z wszystkich grup uczestniczą wspólnie wzmacniając tym samym poczucie przynależności do społeczności Samuela. To m.in. poranne uwielbienie czy wspólny czas spędzony na naszym zielonym placu zabaw.

Dzieci mogą zostać odebrane z przedszkola wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione. Osoba odbierająca dziecko musi mieć przy sobie dowód tożsamości.

Poniżej znajduje się szczegółowy plan dnia.

Grupa 5- i 6-latków

Blok zajęć porannych

7.30- 8.30 – dzieci przychodzą do przedszkola
Zabawy, gry dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne,

8.30-9.00 – poranne ćwiczenia
Czynności higieniczno-porządkowe – przygotowanie do śniadania: mycie rąk, rozkładanie podkładek itp., modlitwa przed posiłkiem, śniadanie (doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku), mycie zębów po posiłku.

9.00-9.10 – „Na modlitwę czas…” – wspólna modlitwa w grupach

9.10-11.00 – zabawa i edukacja

 • realizacja różnorodnych form i metod pracy zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej i duchowej,
 • zabawy dowolne według zainteresowań, podejmowane również z inicjatywy dzieci,
 • wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca indywidualna z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe (pozostałe dzieci – zabawy dowolne przy wsparciu wychowawców).

11.00-11.50 – pobyt na świeżym powietrzu

11.50-13.00 – przygotowanie do obiadu: mycie rąk, modlitwa przed posiłkiem, obiad, mycie zębów po posiłku

13.00- 13.30 – czytanie dzieciom bajek, relaks przy muzyce

13.30- 14.30 – zajęcia z zakresu edukacji językowej i muzycznej, zabawy na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze

14.30-15.00 – podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe.

Blok zajęć popołudniowych

15.00-16.00 – zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, szachy

16.00-17.00 – zajęcia sportowe, gry planszowe, zabawa dowolna w kącikach zabaw

Zajęcia prowadzą wychowawcy grup i są one kontynuacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych w połączeniu z atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi.

Grupa 3- i 4-latków

Blok zajęć porannych

7.30- 8.30 – dzieci przychodzą do przedszkola: zabawy, gry dowolne według zainteresowań dzieci (manipulacyjne, tematyczne i dydaktyczne)

8.30-9.00 – zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno- porządkowych:

 • mycie rąk
 • rozkładanie podkładek
 • śniadanie (zdobywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku)
 • mycie zębów po posiłku

9.00- 9.10 – „Na modlitwę czas…” – wspólna modlitwa w grupach

9.10-11.00 – zabawa i edukacja

 • indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju (zabawy dowolne dla pozostałych dzieci)
 • zajęcia dydaktyczne
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy ruchowe w sali (ćwiczenia gimnastyczne), praca w kąciku przyrody

11.00- 12.00 – czynności higieniczno-porządkowe:

 • mycie rąk
 • modlitwa przed posiłkiem
 • obiad
 • przygotowanie do leżakowania.

12.00- 14.00 – leżakowanie

 • czytanie bajek lub słuchanie spokojnej muzyki

14.00- 14.30 – czynności higieniczno-porządkowe:

 • wspieranie samodzielnego ubierania się
 • podwieczorek
Blok zajęć popołudniowych

Popołudniowe zajęcia prowadzą wychowawcy grup lub nauczyciele i są one kontynuacją zajęć dydaktyczno-wychowawczych w połączeniu z atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi.

14.30-15.00 – podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe

15.00-16.00 – zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, szachy

16.00-17.00 – zajęcia sportowe, zabawa dowolna w kącikach zabaw