Projekt

Projekt „Przedszkole Samuel” to kompleksowe wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Gdy zakładaliśmy Przedszkole Samuel, jednym z naszym podstawowych założeń było zapewnienie wsparcia dzieciom z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podjęliśmy decyzję, aby ubiegać się o dotację, która umożliwi nam stworzenie kompleksowego systemu realizującego ten cel. Nasz wniosek został zaakceptowany i uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie przekraczającej 375 tys. zł.

Dzięki tej inicjatywie możemy zaoferować dzieciom dostęp do wyspecjalizowanych zajęć terapeutycznych, m.in. hipoterapii, zajęć logopedycznych, treningu umiejętności społecznych, basenu, muzykoterapii, zajęć kompensacyjno-korekcyjnych czy chóru. Prowadzi je zespół specjalistów, którego utrzymanie bez wsparcia projektu byłoby niezwykle trudne. Ta oferta to duże ułatwienie dla rodziców, którzy zazwyczaj muszą organizować te zajęcia we własnym zakresie i na własny koszt. Projekt jest korzyścią dla całej społeczności Przedszkola Samuel – z części zajęć mogą również korzystać dzieci nieobjęte programem pomocy.

Dofinansowanie umożliwiło nam inwestycję w nową infrastrukturę – multimedialne tablice edukacyjne, huśtawki, ścieżki sensoryczne i narzędzia diagnostyczne. Dzięki temu można w naszym przedszkolu korzystać z wyposażenia, które zazwyczaj jest dostępne tylko w poradniach.

Przez cały rok odbywają się kursy doszkalające dla naszych specjalistów, jak również szkolenia dla rodziców – dzięki nim mogą efektywniej wspierać rozwój swoich dzieci.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Dofinansowanie projektu – 375 231,36 zł

www.mapadotacji.gov.pl

projekt