Kadra

Funkcja

Monika Kszczot

Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola

Julita Kuta

Wychowawca

3-latki

Sara Rębosz

Wychowawca

4-latki

Anna Dąbrowska

Wychowawca

5-latki

Magdalena Biernacka

Wychowawca

6-latki

Aleksandra Wardach

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

koordynator zespołu PPP, psycholog

Daria Borkowska

Nauczyciel i asystent nauczyciela

asystent nauczyciela w grupie 4-latków

Dilafruz Oświecińska

Nauczyciel i asystent nauczyciela

asystent nauczyciela w 5-latkach

Marta Zadrożna

Nauczyciel i asystent nauczyciela

nauczyciel współorganizujący kształcenie w 6-latkach

Monika Smuga

Nauczyciel i asystent nauczyciela

asystent nauczyciela w 6-latkach

Angelika Gotowiec

Zajęcia dodatkowe

rytmika, chór, uwielbienie

Karolina Dawidejt

Zajęcia dodatkowe

język angielski

Piotr Dudek

Zajęcia dodatkowe

zapasy

Paweł Dudziński

Zajęcia dodatkowe

szachy

Marta Boboli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

logopedia, terapia ręki, muzykoterapia

Justyna Pleskot

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

terapia integracji sensorycznej

Katarzyna Staszczuk

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

psycholog

Katarzyna Trzos

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

hipoterapia

Anna Broze

Pomoc w grupach

pomoc w grupie 3-latków

Kinga Sadkowska

Pomoc w grupach

pomoc w grupie 5-latków

Lillia Bichurina

Pomoc w grupach

asystent nauczyciela w 3-latkach

Lidia Michalak

Administracja

doradca ds. dydaktycznych

Renata Budzińska

Administracja

sekretarka

Kinga Sadkowska

Administracja

koordynator administracyjno-gospodarczy

Agnieszka Paniak

Pomoc w grupach

woźna