Kadra

Funkcja

Monika Kszczot

Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola

Julita Kuta

Wychowawca

3-latki

Magdalena Biernacka

Wychowawca

4-latki

Sara Rębosz

Wychowawca

5-latki

Marta Zadrożna

Wychowawca

6-latki

Aleksandra Wardach

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Koordynator zespołu PPP, Psycholog

Lillia Bichurina

Nauczyciel i asystent nauczyciela

Drugi nauczyciel w 3-latkach

Daria Borkowska

Nauczyciel i asystent nauczyciela

Asystent nauczyciela w 4-latkach

Dilafruz Oświecińska

Nauczyciel i asystent nauczyciela

Asystent nauczyciela w 5-latkach

Anna Broze

Pomoc w grupach

Pomoc w grupie 3-latków

Anna Kravchenko

Pomoc w grupach

Pomoc w grupie 5-latków

Martyna Seweryn

Pomoc w grupach

Pomoc w grupie 6-latków

Angelika Gotowiec

Zajęcia dodatkowe

Rytmika, Lider uwielbienia i zespołu wokalnego Niebogłoski

Karolina Dawidejt

Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Piotr Dudek

Zajęcia dodatkowe

Zapasy

Michał Bernat

Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka korkecyjna

Adam Niezgódka

Zajęcia dodatkowe

Szachy

Kamil Wardach

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nauczyciel, terapeuta

Marta Boboli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Logopeda

Justyna Pleskot

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Terapeuta integracji sensorycznej

Kinga Sadkowska

Administracja

Koordynator administracyjno-gospodarczy

Lidia Michalak

Administracja

Doradca ds. dydaktycznych

Renata Budzińska

Administracja

Sekretarz