Kadra

Funkcja

Justyna Pleskot

Justyna Pleskot

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Koordynator zespołu PPP, Terapeuta SI

Kamil Wardach

Kamil Wardach

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nauczyciel, terapeuta, psycholog

Marta Boboli

Marta Boboli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Logopeda

Justyna Pleskot

Justyna Pleskot

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Terapeuta integracji sensorycznej