Kadra

Funkcja

Aleksandra Wardach

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Koordynator zespołu PPP, Psycholog

Kamil Wardach

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nauczyciel, terapeuta

Marta Boboli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Logopeda

Justyna Pleskot

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Terapeuta integracji sensorycznej