Kadra

Funkcja

Kinga Sadkowska

Administracja

Koordynator administracyjno-gospodarczy

Lidia Michalak

Administracja

Doradca ds. dydaktycznych

Renata Budzińska

Administracja

Sekretarz